Type to search

POLITIKA

Žilinka stratil nervy a vyčistil Kolíkovej žalúdok! “Zbytočne premrhala ĎALŠÍ rok.”

Pred rokom sa generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol osloviť ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú s požiadavkou, aby vytvorila expertnú pracovnú skupinu na prípravu zmien v údajne nefunkčnom a neaplikovateľnom zákone o preukazovaní pôvodu majetku. Ministerka však, zdá sa, generálneho prokurátora odignorovala a už rok mu na jeho požiadavku žiadnym spôsobom neodpovedala.

„Dnes je presne rok, čo som listom požiadal ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky o vytvorenie expertnej pracovnej skupiny k príprave legislatívnej zmeny nefunkčného a prakticky neaplikovateľného zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá by umožnila efektívne a účinné odčerpávanie nelegálne nadobudnutého majetku. Žiaľ, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky do dnešného dňa na môj list žiadnym spôsobom nereagovala. A hoci už v októbri 2021 médiami prebleskla správa o tom, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky finalizuje návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, dodnes nebol predstavený odbornej ani laickej verejnosti,“ popísal situáciu generálny prokurátor.

Aj napriek tomu, že Kolíková zjavne nemá záujem komunikovať s Generálnou prokuratúrou SR, Žilinka naďalej tvrdí, že ak sa ministerka rozhodne zapojiť jeho úrad do procesu príprav zákonnej úpravy v oblasti preukazovania pôvodu majetku, tak kontrolóri zákonnosti svoje kapacity ministerstvu poskytnú.

Ponuka na poskytnutie odborných kapacít Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktoré by pri aktívnej participácii na príprave nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku zúročili aj poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe, ktorú som pani ministerke spravodlivosti tlmočil v mojom liste spred roka a ktorú žiaľ nevyužila, naďalej trvá,“ upozorňuje Žilinka.

Žilinka taktiež stále trvá na tom, že aj keď sa mu Kolíková neozýva, nič to nemení na tom, že je potrebné prijať novú zákonnú úpravu: „Včasné prijatie skutočne efektívneho zákona o preukazovaní pôvodu majetku má význam nielen z pohľadu spravodlivosti a morálky, ale aj z pohľadu vytvárania zdrojov odoberaním výnosov a majetku nadobudnutého z nelegálnych zdrojov, ktoré by v konečnom dôsledku slúžili všetkým poctivým občanom Slovenska.“

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak