Type to search

DOMÁCE SPRÁVY

HISTORICKÉ ROZHODNUTIE: NAJVYŠŠÍ SÚD VYNIESOL VERDIKT OHĽADOM KOTLEBOVCOV!

Edita Silna
Edita Silna aug 08

 

Prokuratúra doteraz stíhať za tento pozdrav odmietala.Najvyšší súd (NS) SR odmietol opravný prostriedok Mariana Kotlebu proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra SR, ktoré odmietlo registráciu občianskeho združenia (OZ) Ľudová stráž. Informoval o tom hovorca NS Boris Urbančík.

 

Najvyšší súd (NS) SR odmietol opravný prostriedok Mariana Kotlebu proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra SR, ktoré odmietlo registráciu občianskeho združenia (OZ) Ľudová stráž. Informoval o tom hovorca NS Boris Urbančík.

 

Urbačník priblížil, že senát správneho kolégia sa stotožnil so záverom ministerstva vnútra, že ide o nedovolené združenie, ktoré sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s Ústavou SR a zákonmi. Rozhodnutie NS je právoplatné.

 

(Rezort vnútra nadobudol presvedčenie, že stanovy združenia nedostatočne chránili jeho potenciálnych maloletých členov. Do združenia totiž mali mať možnosť vstupovať osoby od svojich 12-tich rokov)

 

“Predsedníčka senátu v odôvodnení rozhodnutia poukázala na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa, podľa ktorého majú byť deti vychovávané v duchu mieru, porozumenia, znášanlivosti a solidarity,” uviedol Urbančík.

 

Podľa predložených stanov symbolika združenia Ľudová stráž zahŕňa hymnickú pieseň “Hej Slováci”, pozdrav “Na stráž!” a heslo “Za Boha a za národ”. Tie sú podľa Najvyššieho súdu spájané s totalitným režimom vojnového Slovenského štátu.

 

Ministerstvo odmietlo registráciu občianskeho združenia Ľudová stráž v marci 2014. Rozhodnutie následne napadol na súde prípravný výbor združenia, ktorý viedol dnes poslanec Národnej rady SR a predseda ĽSNS Marian Kotleba.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak