Type to search

POLITIKA

Sudkyňa Jelinková Dudzíková sa rozhodla konať! Exministerka Kolíková čelí správnej žalobe

Sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková podala dňa 11.11.2022 správnu žalobu proti rozhodnutiu bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Márii Kolíkovej o nesprístupnení podnetov na disciplinárne stíhanie sudcov, ktorým bývalá ministerka nevyhovela a na podklade ktorých disciplinárny návrh nepodala. Sudkyňa vystupovala voči ministerstvu spravodlivosti ako žiadateľka podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

„Dôvodom nesprístupnenia informácií je argument ministerstva spravodlivosti, že podnety na disciplinárne stíhanie sudcov nevedie ministerstvo v jeho registri pod osobitnou značkou, a teda nimi na účely zákona o slobodnom prístupe k informáciám nedisponuje.

Pre verejnú kontrolu je potrebné poznať nielen proti komu a za čo podala bývalá ministerka spravodlivosti disciplinárny návrh, ale aj v akých veciach, proti komu a z akých dôvodov svoje oprávnenie podať disciplinárny návrh nevyužila. Vyhovením žiadosti a sprístupnením požadovaných informácií mohla bývalá ministerka spravodlivosti verejnosti ukázať kľúč, na základe ktorého hodnotí správanie sudcov, a ktorým by mohla rozptýliť všetky potenciálne
pochybnosti o selektívnom prístupe k trestaniu sudcov.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak