Type to search

POLITIKA

Kollár: Nesmieme v podpore Ukrajiny poľaviť, musíme zachovať jednotu EÚ!

V júni tohto roka predsedovia S3 spoločne navštívili Gruzínsko, ktoré v súčasnosti prechádza procesom zavádzania jednotlivých opatrení, nevyhnutných na udelenie štatútu kandidátskej krajiny.

Lídri zákonodarných zborov diskutovali aj o krajinách uchádzajúcich sa o členstvo v Európskej únii. V júni tohto roka predsedovia S3 spoločne navštívili Gruzínsko, ktoré v súčasnosti prechádza procesom zavádzania jednotlivých opatrení, nevyhnutných na udelenie štatútu kandidátskej krajiny. Podobnej situácii čelí aj Moldavsko na ktoré sa podľa šéfa slovenského parlamentu nesmie zabudnúť.

„Slovensko je na expertnej úrovni nápomocné moldavským inštitúciám pri zdieľaní eurointegračných skúseností. Sme dlhodobým a konzistentným podporovateľom pro-európskeho smerovania Moldavska, čo je zároveň aj jedna z troch prioritných krajín slovenskej rozvojovej spolupráce,“ dodal predseda slovenského parlamentu.

Predstavitelia parlamentov tiež diskutovali o situácii na Ukrajine. Kollár v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovenská republika už od začiatku konfliktu podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. „Naša podpora Ukrajiny v jej spravodlivom boji nesmie oslabovať. Musíme zachovať jednotu EÚ a efektívnu koordináciu s ostatnými partnermi vo svete. Nesmieme podľahnúť „únave z krízy na Ukrajine,“ skonštatoval Kollár.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak