Type to search

DOMÁCE POLITIKA

Expolitička Kondrlíková: NEMÁM na Ivana Korčoka dobré spomienky

Advokátka a bývalá politička JUDr. Zuzana Kondrlíková Plháková nemá na bývalého ministra zahraničia a prezidentského kandidáta Ivana Korčoka dobré spomienky. V septembri 2021 ich aj s manželom v Maďarsku bezdôvodne zatkli. Slovenský konzulát u našich južných susedov jej aj napriek žiadosti o advokáta a tlmočníka nepomohol a nepríjemne ju prekvapil aj postoj vtedajšieho šéfa rezortu zahraničia.

Advokátka a bývalá politička JUDr. Zuzana Kondrlíková Plháková nemá na bývalého ministra zahraničia a prezidentského kandidáta Ivana Korčoka dobré spomienky. V septembri 2021 ich aj s manželom v Maďarsku bezdôvodne zatkli. Slovenský konzulát u našich južných susedov jej aj napriek žiadosti o advokáta a tlmočníka nepomohol a nepríjemne ju prekvapil aj postoj vtedajšieho šéfa rezortu zahraničia.

Ivan Korčok po jej sťažnosti však vyhlásil, že veľvyslanectvo konalo profesionálne. „Štát sa predsa musí zastať svojich občanov, pomôcť im v núdzi aj v cudzine. Inak sú vyhlásenia o tom, ako si politici vážia občanov, iba prázdnymi rečami. Nech je môj prípad príkladom toho, ako sa to nerobí,“ povedala expolitička pre web 1.pluska.sk.

Nedávno Korčokovi adresovala otvorený list:

Vážený pán exminister Ivan Korčok,

z médií som zachytila informáciu, že sa Vám nepáčilo a označil ste to za hoax, keď bolo o Vás zverejnené, že ste mohol byť zrejme spolupracovníkom ŠtB, ale pán Korčok, ani mne sa nepáčilo ako šírilo hoaxy resp. klamstvá o mne a mojom príbuznom a o udalosti, ktorá sa nám stala v Budapešti dňa 04.09.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „ministerstvo“ ) v období, keď ste boli jeho ministrom a zodpovedal ste za jeho činnosť.

V tento deň som bola spolu s mojím príbuzným bezdôvodne a nezákonne napadnutá skupinou príslušníkov maďarskej polície v Budapešti a kompetentní predstavitelia ministerstva si nielenže odmietli splniť svoju povinnosť podľa čl. 5 písm. i) Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch, podľa 8 14 g ods. 6 zákona o zahraničnej službe a postupovať v súlade s obsahom Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. Il. ÚS 8/96 zo 4. septembra 1996 a poskytnúť požadovanú konzulárnu ochranu občanom SR, ale dokonca ministerstvo pod Vaším vedením prekročilo všetky hranice slušnosti a dosiahlo absolútne dno nekompetentnosti, keď sa znížilo k šíreniu klamstiev o nás aj písomnou formou.

Ministerstvo mi na sťažnosť na nečinnosť kompetentných predstaviteľov ministerstva odpovedalo listom s názvom „Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti“ (ďalej len“list z ministerstva“). Obsahom listu z ministerstva nebola odpoveď na to, prečo ma kompetentní odmietli v rozpore s medzinárodnými dohovormi zastúpiť v Maďarsku, ale obsahom bolo množstvo ponižujúcich klamstiev – hoaxov o mne a mojom príbuznom v súvislosti s udalosťou v Budapešti. Rozhodnutie, či takýmto konaním došlo k naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ohovárania, prenechám na orgány činné v trestnom konaní, ktoré už vo veci konajú.

Pán Korčok, list z ministerstva obsahujúci klamstvá, ste vy osobne označil vo svojom verejnom vystúpení v NR SR za odpoveď ministerstva v súlade so zákonom. Neviem pán Korčok, čo Vás k tomu viedlo, ale môžem sa len domnievať…, keďže prípady bezdôvodného a neprimeraného napadnutia občanov SR v zahraničí príslušníkmi polície cudzích štátov nie sú v poslednej dobe ojedinelé. Ako iste viete, tak počas obdobia, keď ste bol ste bol štátnym tajomníkom ministerstva a zastupoval ste ministra Lajčáka, došlo v Belgicku k tragickému úmrtiu pána Chovanca po napadnutí príslušníkmi polície a v čase, keď ste bol ministrom, došlo k môjmu bezdôvodnému a nezákonnému napadnutiu príslušníkmi polície v Maďarsku. Žiaľ pán Korčok, ministerstvo pod Vaším vedením ani po tragickej smrti pána Chovanca, nebolo zrejme schopné prijať potrebné opatrenia, aby pracovníci ministerstva nebrali na ľahkú váhu hlásenia občanov SR v cudzine o napadnutí príslušníkmi polície iného členského štátu EÚ.

Pán Korčok, to naozaj za posledné roky úroveň právneho štátu v SR klesla tak hlboko, že ministerstvo muselo používať lož ako pracovný nástroj proti vlastným občanom, aby sa zrejme pokúsilo prekryť neobhájiteľné zlyhanie pracovníkov ministerstva?

Pán Korčok, to naozaj nebolo vhodnejšie priznať pochybenie ministerstva, ospravedlniť sa občanom SR za neposkytnutie konzulárnej ochrany a pomôcť im chrániť ich práva a záujmy v cudzine, tak ako to prikazuje zákon ako o nich šíriť klamstvá?

Pán Korčok, nemám na Vás kontakt, ale posielam na seba, keďže som si s úsmevom v médiách prečítala, že Vám stačí zavolať a na druhý deň si idete s dotyčným volajúcim napríklad len tak zabehať ako sa vyjadril istý spevák populárnej hudby, ktorý po jednom behu s Vami zistil, že ste vraj fajn chlapík. Tomuto spevákovi nechcem brať jeho názor a ilúzie o Vás, ale dovolím si vyjadriť vlastný názor na základe svojej skúsenosti, keďže ľudí nezvyknem hodnotiť podľa slov, ale podľa skutkov…

Pán Korčok, nemajte mi to za zlé, keď Vás nepozvem zabehať si, ale pozývam Vás pozrieť si spolu jeden videozáznam. Keďže videozáznam z napadnutia tragicky zosnulého pána Chovanca ste videl, tak Vás pozývam pozrieť si iný videozáznam, ktorý dokazuje ako ma v Budapešti nezákonne a bezdôvodne napadli maďarskí policajti v momente, keď som kontaktovala slovenské veľvyslanectvo, vytrhli mi násilím z ruky telefón, hodili ho o palubu plavidla a bezdôvodne ma spútali, pričom zasahovali voči mne – žene neprimeraným fyzickým násilím traja maďarskí policajti… Pán Korčok na videozázname uvidíte pravý opak toho, čo ministerstvo pod Vaším vedením o mne a mojom príbuznom tvrdilo… A ako bonus Vám ponúkam bezplatné právne poradenstvo na tému poskytovania konzulárnej ochrany a dodržiavania ľudských práv, keďže z mojich skúseností sa domnievam, že v danej oblasti si zrejme potrebujete doplniť vedomosti. Dovolím si Vám ponúknuť odborné vedomosti získané v oblasti ľudských práv na Právnickej fakulte UK od špičkového odborníka z praxe pána doc. JUDr. Róberta Fica, CSc., ktorý pôsobil ako dlhoročný zástupca SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a Európskou komisiou pre ľudské práva a o koho odbornosti ste sa iste mohol presvedčiť aj vy ako štátny tajomník jeho vlády.

Pán Korčok, ministerstvo a aj vy ste sa vyjadril, že nevstupuje do činnosti orgánov činných v trestnom konaní v zahraničí, ale ako iste viete, to som ani nepožadovala, ale žiadala som, aby si ministerstvo plnilo jemu zverenú úlohu v súlade so zákonmi SR, Ústavou SR a medzinárodnými zmluvami a poskytlo mi konzulárnu ochranu a zabezpečilo moje zastúpenie pred orgánmi cudzieho štátu, čo je pozitívny záväzok štátu voči každému svojmu žiadajúcemu občanovi, ktorého sa štát nemôže zbaviť podľa „Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. Il. ÚS 8/96 zo 4. septembra 1996“, pričom ministerstvo si tento svoj záväzok odmietlo plniť, aj keď malo vedomosť, že príslušníci maďarskej polície porušovali moje základné ľudské práva, že mi neoznámili dôvod môjho zadržania, že mi protiprávne odopreli právo na tlmočníka a advokáta, že nevykonali môj výsluch a atď.

Pán Korčok, v súčasnosti som požiadala Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby Slovenská republika vstúpila ako poškodená strana do konania vedeného v Maďarsku, v ktorom som v postavení poškodenej osoby a pokúsila sa napraviť chybu ministerstva pod Vaším vedením, ktoré mi neposkytlo konzulárnu ochranu, nakoľko aj po tom ako ma maďarská prokuratúra informovala, že nariadila vyšetrovanie maďarských policajtov podozrivých z trestného činu môjho napadnutia ako organizovanej skupiny, sú naďalej maďarskou stranou porušované moje práva a dochádza k úmyselnému mareniu spravodlivosti, podobne ako v prípade zosnulého pána Chovanca v konaní v Belgicku.

Pán Korčok, uvedomujem si, že ste v súčasnosti prezidentský kandidát a chcem Vás ubezpečiť, že tento list nie je voči Vám žiadna antikampaň, zrejme Vás len dobieha vlastná „odborná“ minulosť. Pán Korčok, ale v jednej veci pri prezidentských voľbách som si istá, že voliť pôjdem, a že môj hlas a hlasy mojej rodiny a priateľov vo voľbách na prezidenta určite nezískate…

JUDr. Zuzana Kondrlíková Plháková

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak