Type to search

POLITIKA

Neuveríte, čo povedal Gašparovičov človek na premiéra Matoviča!

Edita Silna
Edita Silna aug 10


Podľa dlhoročného hovorcu exprezidenta Ivana Gašparoviča a experta v oblasti komunikácie Marka Trubača je Matovič…

 

Podľa experta na komunikáciu Marka Trubača je základom úspešnej komunikácie „zaujať a presvedčiť, byť prirodzený a úprimný a v komunikácii staviť na jednoduchosť a emóciu“. Takmer vo všetkých týchto bodoch premiér Igor Matovič vyniká. „Čo na srdci, to na jazyku – niekedy až detinská úprimnosť a bláznivá autentickosť. Výborne pracuje s emóciou (hnev, plač, slzy, smiech), používa jednoduché a obrazotvorné vyjadrenia, rozpráva príbehy, ktoré si ľudia dokážu zhmotniť a ľahko zapamätať.“


Za silný Matovičov hendikep pokladá „trnafčinu“ a výhoda z čias pôsobenia v opozícii (čo na srdci, to na jazyku) sa postupne stáva jeho krokom vedľa. Ako príklad uvádza množstvo situácií, keď premiéove slová predbehli myšlienku a neskôr ich musel vysvetľovať. „Často používa slovíčko ja, čo ho zaraďuje k politikom so silným sklonom k egocentrickosti. Táto povahová črta je prítomná aj v jeho neverbálnej komunikácii, kedy veľmi často používa gestá, ktorými poukazuje na svoju osobu, či už pri obrane, útoku alebo pri presadzovaní svojich názorov pred druhými,“ všimol si Marek Trubač.

 

Trubač vysvetľuje, že rovnako ako obsah je dôležitý aj hlas, akým sa odkaz podáva. „Hlas, teda fonetická stránka verbálnej komunikácie je významným prvkom ovplyvňujúcim účinný prenos posolstva na poslucháča. Farba a tón nášho hlasu, intonácia, dôraz, či tempo našej reči, to všetko dokáže v správnej chvíli zapôsobiť ako chutné korenie, či lákavá aróma v jedle,“ opisuje.

Premiéra nazval schopným rétorom. „Vie, kedy hlas pridať, kedy zvýšiť tón, zrýchliť reč pri silnejšej emócii, alebo použiť duplikáciu, teda opakovanie slov na začiatku úspešných a silných motivujúcich viet. Aj pri tomto komunikačnom kanáli sa v roli premiéra jeho úspešná éra začína pretrhávať. Pod tlakom médií a v strese sa dostáva do polohy, kedy zvýšený hlas a zrýchlený verbálny prejav prezrádza, že sa premiér necíti komfortne. Táto výhoda sa zmenila na hendikep napríklad počas jeho tlačovky, v ktorej obhajoval svoju plagiátorskú diplomovú prácu,“ všíma si Marek Trubač.sk_SKSlovak
sk_SKSlovak