Type to search

POLITIKA

Poslanci Ódorovej vlády majú nárok na odstupné! Za pár mesiacov práce dostanú slušný bonus

Ak poslanec vykonával mandát najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, patrí mu plat ešte počas dvoch mesiacov. Ak jeho mandát trval aspoň päť rokov, prináleží poslancovi po jeho zániku plat ešte počas troch mesiacov.

Poslanci Národnej rady SR, ktorým po voľbách zanikne mandát, majú nárok na odstupné. Výška závisí od dĺžky trvania mandátu. Vyplýva to zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Kancelária NR SR priblížila, že ak poslanec vykonával mandát najmenej päť mesiacov a menej ako päť rokov, patrí mu plat ešte počas dvoch mesiacov. Ak jeho mandát trval aspoň päť rokov, prináleží poslancovi po jeho zániku plat ešte počas troch mesiacov.

Kancelária NR SR doplnila, že toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslancov, ktorí boli opätovne zvolení, ani na tých, ktorí bezprostredne po zániku mandátu začali vykonávať inú funkciu ústavného činiteľa, boli zvolení do Európskeho parlamentu alebo začali vykonávať funkciu podľa osobitného predpisu. „Ak poslanec vykonával mandát ako náhradník, patrí mu nárok len raz počas toho istého volebného obdobia,“ dodala kancelária.

sk_SKSlovak
sk_SKSlovak